#1 - - Fröken Nattfrost:

Metallica... dräggel

Musiken var KUNG på 80-talet.