Material World - an 80's story

Just nu pågår en utställning på The Glass Factory i Boda glasbruk. Där visas olika glasprodukter tillverkade under 80-talet. Det hade varit så kul att besöka den här utställningen men tyvärr har jag inte möjlighet att ta mej dit.
 
"1980-talet blev ett gynnsamt årtionde för svenskt glas. Efterfrågan ökade och ett stort antal miljoner i statliga medel pumpades in i glasindustrin. Samtidigt devalverades också den svenska kronan vilket gynnade de stora glasbrukens export. 1980-talet var också decenniet då studioglaset fick sitt genombrott, de starka färgerna och geometriska formerna gjorde sitt intåg och begreppet Glasriket lanserades. 1980-talets expansiva ”Boom-känsla” med sina nya produkter och fokus på konstglaset lägger till stor del grund för utvecklingen i Glasriket idag. Glaset sågs som en statussymbol som var viktig att ha i varje hem i form av olika produkter som servisglas till fina middagar eller konstglas att samla på."
 Utställningen pågår till den 10 mars nästa år. Ni som har vägarna förbi borde definitivt göra ett besök! Det verkar vara så häftiga och annorlunda objekt som visas.
#1 - - Jessica Högberg:

Ja det hade varit roligt att gå på!